Wat is de betekenis van aandeelhoudersaansprakelijkheid?

2018
2022-10-01
Willem G. Keeris

Willem G. Keeris (1942) is emeritus hoogleraar Vastgoedmanagement en tevens visiting professor bij de groep Real Estate & Housing van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Aandeelhoudersaansprakelijkheid

Aandeelhoudersaansprakelijkheid is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee de door de aandeelhouder te betalen schadevergoeding wordt aangeduid, die maximaal per aandeel de daaraan toegekende nominale waarde bedraagt. Het is niet verplicht, dat het eigen vermogen ook daadwerkelijk aanwezig is binnen de vennootschap, bijvoorbeeld doordat door de aan...

Lees verder
2003
2022-10-01
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

aandeelhoudersaansprakelijkheid

aandeelhoudersaansprakelijkheid - Iemand die aandelen bezit is aansprakelijk voor wat de onderneming doet. Die aansprakelijkheid beperkt zich tot het deel dat men in het aandelenkapitaal van een bedrijf heeft.

Gerelateerde zoekopdrachten