Wat is de betekenis van aandammen?

2019
2021-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aandammen

aandammen - Werkwoord 1. (ov), (waterstaat) aarde bij de waterkant aanbrengen en zodoende nieuwe grond aan de bestaande toevoegen 2. (ov) weke of drassige grond door het opbrengen van aarde boven het water opwerken en zodoende in vaste bodem veranderen 3. (ov), (waterstaat) met een dam van het water scheiden Woordherkomst sam...

Lees verder
2017
2021-11-27
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aandammen

Het opwerpen van aarde tegen een oever om aldus tot landaanwinning te komen. Het ophogen van drassig land door er aarde op te werpen zodanig dat het maaiveld boven de grondwaterspiegel uitkomt.

Lees verder
1973
2021-11-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aandammen

aan'dammen (damde aan, heeft aangedamd), 1. (land) aanwinnen door het maken van een dam; 2. (lage, drassige grond of veenputten e.d.) aanvullen of ophogen; 3. brengen van bonkaarde op de dalgrond.

1950
2021-11-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aandammen

(damde aan, heeft aangedamd), 1. (land) aanwinnen door het maken van een dam ; 2. (lage, drassige grond of veenputten e.d.) aanvullen of ophogen; 3. (veend.) brengen van bonkaarde op de dalgrond. AANDAMMING, v. (-en), 1. het aandammen; 2. het door aandammen ontstane of verkregene.

Lees verder
1937
2021-11-27
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

aandammen

damde -, h. -gedamd (1 een dam leggen langs de waterkant; 2 met aards ophogen, met zand vullen); 1 een stuk weiland —; 2 uitgeveende gronden -.

Lees verder
1916
2021-11-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Aandammen

Aandammen - door een dam of kade met den oever of een dijk verbinden. Komt voor bij inpoldering en aanwinning van grond.

1898
2021-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aandammen

Aandammen - (damde aan, heeft aangedamd), land aanwinnen door het maken van een dam; lagen drassigen grond ophoogen; gaten met zand vullen.