Wat is de betekenis van aanbrengen?

2024-02-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanbrengen

aanbrengen - Werkwoord 1. (ov) brengen naar Zij bracht de crème aan op haar gezicht. 2. toevoegen, invoegen Nadat de zaal was schoongemaakt brachten we de versiering aan. 3. werven Tijdens de ledenwerfa...

2024-02-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanbrengen

aanbrengen - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-bren-gen 1. ergens aan of op doen ♢ we zullen een naambord op de muur aanbrengen 2. vertellen aan iemand die het niet mocht weten ♢ hij heeft z...

2024-02-29
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Aanbrengen

Aanbrengen is een formele douaneterm die in het CDW nader worden verklaard. Vliegtuigen die op een internationale luchthaven zijn geland worden geacht te zijn aangebracht door plaatsing van het luchtvaartuig op het daarvoor aangewezen gedeelte van de luchthaven. Bij het aanbrengen moet mededeling worden gedaan aan de douane van de aankomst van goe...

2024-02-29
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

aanbrengen

1. M. betr. t. mondelinge uitingen: aan de orde stellen, te berde brengen, inbrengen. Het eerste wat ik zou durven aanbrengen is de vaststelling dat onze mentaal gehandicapte medemens de vraag doet rijzen naar de zin van ons eigen leven, Vrouw en Wereld maart 1976, p. 8. 2. Aandragen. Als kleine jongens en meisjes honderden en honderden pr...

Wil je toegang tot alle 10 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-02-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanbrengen

v., oanbringe, ynbringe; (van gedood wild, door een hond), opbringe.

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanbrengen

(bracht aan, heeft aangebracht), 1.naar een aangewezen plaats brengen (de wijze hoe is -onbepaald); 2. meebrengen ten huwelijk: zij heeft hem die hofstede aangebracht; 3. plaatsen, in- of toevoegen (onderdelen, versieringen enz.); 4. maken (veranderingen); 5. fig. in de zin van verschaffen, veroorzaken, berokkenen (geluk, genot, nut, onh...

2024-02-29
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanbrengen

bracht h. -gebracht (1 het brengen van iets op een bepaalde plaats; 2 meebrengen; 3 ergens iets plaatsen; 4 veroorzaken; 5 bekendmaken van iets kwaads bij hem, die moet straffen; 6 oververtellen; verklikken; 7 vergezellen van vrijwilligers bij leger of vloot bij hun aangifte; 8 tot toetreding overhalen): 1 stenen -; 2 hij heeft kapitaal -gebrach...

2024-02-29
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanbrengen

(‘a:n) (bracht aan; heeft aangebracht) 1. ergens heen brengen : boeken -. aarde. Syn. aandragen, aankruien, aanslepen, aanvaren, aanvoeren. Tgst. wegbrengen. 2. bij het huwelijk meebrengen : zij heeft haar man een mooi stuivertje aangebracht. 3. Mil. en Scheepst. aan het kantoor van aanneming brengen om dienst te nemen : vrijwilligers -. 4....

2024-02-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanbrengen

aan'brengen (bracht aan, heeft aangebracht). 1. naar een aangewezen plaats brengen: bouwmaterialen —; als gevonden voorwerp op de daartoe bestemde plaats (bureau, kantoor) brengen; 2. meebrengen in het huwelijk: zij heeft hem die boerderij aangebracht; 3. plaatsen, in- of toevoegen (onderdelen, versieringen enz.); verbeteringen — (lett. en fig.); 4...

2024-02-29
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aanbrengen

Aanbrengen - (bracht aan, heeft aangebracht), naar een aangewezen plaats brengen (de wijze hoe is onbepaald); meebrengen ten huwelijk; plaatsen, toevoegen, vervaardigen (afgewerkte stukken, versieringen enz.); maken (veranderingen); fig. in volgende beteekenissen: verschaffen, veroorzaken, berokkenen (geluk, genot, nut, onheil, ellende enz.), de...