Synoniemen van aanbiedingsbrief

    • aanbiedingsformulier
2020-01-27

aanbiedingsbrief

aanbiedingsbrief - Zelfstandignaamwoord 1. (formeel) schrijven waarbij een rapport wordt aangeboden Minister Schippers heeft een aanbiedingsbrief geschreven bij het rapport 'Niet alles wat kan, hoeft'. Woordherkomst samenstelling van aanbieding en brief met het invoegsel -s-

2020-01-27

aanbiedingsbrief

brief die samen met een nota, een wetsvoorstel, een begroting, een contract, een projectaanvraag e.d. wordt ingediend en waarin het begeleidende stuk officieel aangeboden wordt; begeleidende brief waarin iets wordt aangeboden

2020-01-27

Aanbiedingsbrief

Brief die je meestuurt bij het inleveren van een rapport. Een extra communicatiekans.

2017-01-10

Presentatieset

Een presentatieset is een set van documenten die in het kader van de presentatie in persoon wordt overhandigd aan de diplomatieke vertegenwoordiging. Deze set bestaat uit de aanbiedingsbrief, een kopie van het laissez passer aanvraagformulier en kopieën van pasfoto’s en eventuele nationaliteitsverklaringen, identiteitsdocumenten en vingerafdrukken. Ofwel: een kopie van de laissez passer aanvraag.

2017-10-17

aanbiedingsbrieven

aanbiedingsbrieven - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord aanbiedingsbrief

2017-10-17

aanbiedingsbriefjes

aanbiedingsbriefjes - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord meervoud van het zelfstandig naamwoord aanbiedingsbrief

2017-10-17

aanbiedingsbriefje

aanbiedingsbriefje - Zelfstandignaamwoord 1. verkleinwoord enkelvoud van het zelfstandig naamwoord aanbiedingsbrief

2020-01-27

ADVERTENTIE

Mededeling die persoon, groep, instantie of onderneming tegen betaling kan doen opnemen in dagblad, periodiek, drukwerk e.d. Advertenties zijn van levensbelang voor de verschillende dag- en weekbladen in Friesland. Een aantal ondernemingen in Frl. maakt door het plaatsen van advertenties het voortbestaan van Fr. tijdschriften mogelijk.Friese advertentie De gewoonte om in het Fr. te adverteren neemt toe. Met name bij de familieberichten (geboorte-, trouw-, overlijdensberichten etc.) in de twee p...