Wat is de betekenis van aanbieden?

2019
2020-11-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aanbieden

aanbieden - Werkwoord 1. (ditr) iets gratis geven dus zonder geldelijke vergoeding, aanreiken, bieden, offreren, presenteren Hij heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen. Hij heeft een kadootje aangeboden gekregen. ...

Lees verder
2018
2020-11-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aanbieden

aanbieden - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-bie-den 1. laten weten dat hij iets kan krijgen ♢ wij willen u een baan aanbieden Onregelmatig werkwoord: aan-bie-den ik bied aan (... ik aanbied) ...

Lees verder
1973
2020-11-27
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

aanbieden

aan'bieden (bood aan, heeft aangeboden). 1. vrijwillig ter beschikking stellen: iemand een beloning, geld, een glas wijn —; een dame de arm —, uit beleefdheid of om haar in het gaan behulpzaam te zijn; 2. tegen een bepaalde prijs, bepaalde voorwaarden, verkrijgbaar stellen: waren een cheque, een kwitantie tot het voldoen daarvan uitnodigen; 3. zich...

Lees verder
1936
2020-11-27
Koenen woordenboek

Koenen woordenboek 1936

aanbieden

bood aan, boden aan, h. -geboden (1 iets vrijwillig ter beschikking van iem. stellen; 2 het tonen, aankondigen van waren, met de bedoeling ze af te staan tegen bep. prijs; 3 opleveren; 4 refl. zich ter beschikking stellen; zich voordoen):

1910
2020-11-27
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Aanbieden

Aanbieden - bij uitgevers van boekwerken offerte (per circulaire of persoonlijk) van uitgaven, onder het aanbieden van extra voordeelen bij het koopen van zeker aantal. Bij aanbieding = met extra korting.

1898
2020-11-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

aanbieden

Aanbieden - (bood aan, heeft aangeboden), ter beschikking stellen; (scherts) iem. een pak slagen aanbieden, bedreigen met; - verschaffen; opleveren; geven; zich aanbieden, zich bereid verklaren tot, als; zich aanmelden; zich vertoonen, voordoen: er biedt zich eene goede gelegenheid aan. AANBIEDER, m. (-s). AANBIEDING, v. (-en),...

Lees verder
1898
2020-11-27
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aanbieden

zie Geren.