Synoniemen van aanbieden

2020-04-07

aanbieden

aanbieden - Werkwoord 1. (ditr) iets gratis geven dus zonder geldelijke vergoeding, aanreiken, bieden, offreren, presenteren Hij heeft een nieuwe baan aangeboden gekregen. Hij heeft een kadootje aangeboden gekregen. Hij heeft zijn excuses aangeboden. 2. (ov) iets tegen bepaalde voorwaarden of prijs verhandelbaar stellen ...

2020-04-07

aanbieden

aanbieden - onregelmatig werkwoord uitspraak: aan-bie-den 1. laten weten dat hij iets kan krijgen ♢ wij willen u een baan aanbieden Onregelmatig werkwoord: aan-bie-den ik bied aan (... ik aanbied) jij/u biedt aan (... jij aanbiedt) hij/zij biedt aan (... hij aanbiedt) ...

2020-04-07

aanbieden

Aanbieden - (bood aan, heeft aangeboden), ter beschikking stellen; (scherts) iem. een pak slagen aanbieden, bedreigen met; - verschaffen; opleveren; geven; zich aanbieden, zich bereid verklaren tot, als; zich aanmelden; zich vertoonen, voordoen: er biedt zich eene goede gelegenheid aan. AANBIEDER, m. (-s). AANBIEDING, v. (-en), het aanbieden; het aangebodene. AANBIEDSTER, v. (-s).

2020-04-07

aanbieden

aan'bieden (bood aan, heeft aangeboden). 1. vrijwillig ter beschikking stellen: iemand een beloning, geld, een glas wijn —; een dame de arm —, uit beleefdheid of om haar in het gaan behulpzaam te zijn; 2. tegen een bepaalde prijs, bepaalde voorwaarden, verkrijgbaar stellen: waren een cheque, een kwitantie tot het voldoen daarvan uitnodigen; 3. zich —, zich bereid verklaren tot, als: zich aanmelden; zich voordoen: er biedt zich een goede gelegenheid aan.

2020-04-07

Aanbieden

Aanbieden - bij uitgevers van boekwerken offerte (per circulaire of persoonlijk) van uitgaven, onder het aanbieden van extra voordeelen bij het koopen van zeker aantal. Bij aanbieding = met extra korting.

2020-04-07

Aanbieden

zie Geren.

2020-04-07

aanbieden

bood aan, boden aan, h. -geboden (1 iets vrijwillig ter beschikking van iem. stellen; 2 het tonen, aankondigen van waren, met de bedoeling ze af te staan tegen bep. prijs; 3 opleveren; 4 refl. zich ter beschikking stellen; zich voordoen):

2020-04-07

aanbieden

('a.n) (bood aan, boden aan; heeft aangeboden) 1.1. ter aanneming, beschikking voorstellen : iemand een glas wijn, waren, zijn ontslag een dame de arm -. Tgst. aannemen. 2. Scherts, bedreigen met: iemand een pak slaag -. 3. beleefd geven, zodat het aannemen vererend is : geschenken werden hem aangeboden. Syn. geven, schenken, vereren, verlenen. 4.opleveren : dit verblijf biedt veel genoegens aan. II. z i c h - 1. zich ter beschikking stellen ; een twintigtal vrijwilligers boden zich aa...