2019-09-18

aanbevelingsbrief

brief waarin men iemand of iets aanbeveelt, vooral om in aanmerking te komen voor een bepaalde baan, positie, opdracht e.d.; brief ter aanbeveling van iemand of iets

2019-09-18

aanbevelingsbrief

Aanbevelingsbrief - m. (...brieven), brief, waarmee men iemand aanbeveelt.

2019-09-18

aanbevelingsbrief

aanbevelingsbrief, m. (-brieven), brief waarin men iemand aanbeveelt.

2019-09-18

Aanbevelingsbrief

Aanbevelingsbrief - brief, dienende om iemand bij een handelsvriend te introduceeren. Hij wordt meestal door den aanbevolene persoonlijk overgebracht.