2020-02-25

aanbevelingsbrief

brief waarin men iemand of iets aanbeveelt, vooral om in aanmerking te komen voor een bepaalde baan, positie, opdracht e.d.; brief ter aanbeveling van iemand of iets

2020-02-25

aanbevelingsbrief

Aanbevelingsbrief - m. (...brieven), brief, waarmee men iemand aanbeveelt.

2020-02-25

aanbevelingsbrief

aanbevelingsbrief, m. (-brieven), brief waarin men iemand aanbeveelt.

2020-02-25

Aanbevelingsbrief

Aanbevelingsbrief - brief, dienende om iemand bij een handelsvriend te introduceeren. Hij wordt meestal door den aanbevolene persoonlijk overgebracht.

2020-02-25

aanbevelingsbrief

m. -brieven (brief, waarbij men iem. aanbeveelt); -waard, bn. (aanbeveling verdienende); ook -waardig.

2020-02-25

aanbevelingsbrief

(a:nbəvelingz) m. (...brieven) brief, waarbij men iemand aanbeveelt, aanbevelingslijst v. (-en).

2020-02-25

Aanbevelingsbrief

(2 Cor. 3 : 1): „Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van aanbeveling of voorschrijving aan u, of van aanbeveling van u ?” Het insluipen van valsche broeders en het ontstaan van secten maakte reeds vroegtijdig zulke brieven noodig. Ik heb ze niet noodig, zegt Paulus. Dat hij in een stad als Corinthe een gemeente des Heeren gesticht heeft, dat is voor hem een levende aanbevelingsbrief aan de wereld, en bewijs genoeg voor zijn apostolisch ambt. Luther zegt: de beste aanbevelin...