Wat is de betekenis van Aanbeveling?

2023-06-04
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Aanbeveling

Een aanbeveling is een schriftelijk of mondeling verslag waarin een bepaald persoon, product of dienst positief gewaardeerd wordt. Daarnaast is een aanbeveling vaak het geven van een richting met betrekking tot het uitvoeren van toekomstige handelingen. In het dagelijks komen aanbeveling veelvuldig voor. Vaak kiest men ervoor om een bepaalde handel...

Lees verder

Direct toegang tot alle 14 resultaten over Aanbeveling?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aanbeveling

aanbeveling - Zelfstandignaamwoord 1. het aanbevelen De leraar gaf de slimme leerling de aanbeveling om vooral door te gaan met studeren. 2. verklaring waardoor men aanbeveelt (bedrijf) Na een jaar heel hard en goed werken kreeg de ontslagen werknemer een goede...

Lees verder
2023-06-04
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Aanbeveling

Niet-verbindende verklaring van de EU-instellingen. Degene tot wie een dergelijke aanbeveling wordt gericht, wordt tot een bepaald gedrag aangespoord zonder hiertoe wettelijk verplicht te zijn.

2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aanbeveling

aanbeveling - zelfstandig naamwoord uitspraak: aan-be-ve-ling 1. een gunstig oordeel over iets of iemand naar voren brengen ♢ ik heb die fiets gekocht op aanbeveling van de Consumentenbond Zelfstandig naamwoord: aan-be-ve-ling ...

Lees verder
2023-06-04
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Aanbeveling

Een aanbeveling is een mondelinge of schriftelijke verklaring waarin men iets of iemand aanbeveelt, aanprijst of voordraagt. Dit is een doorverwijspagina, bedoeld om de verschillen in betekenis of gebruik van Aanbeveling inzichtelijk te maken. Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van Aanbeveling en verwijzingen daarnaa...

Lees verder
2023-06-04
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aanbeveling

s., oanbifelling.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aanbeveling

v. (-en), 1. daad van aanbevelen; — 2.mondelinge of schriftelijke verklaring, dat men iemand aanbeveelt; — 3. voordracht, lijst van personen, die door een daartoe gerechtigde ter benoeming worden aanbevolen ; — 4. datgene wat tot aanbeveling verstrekt : een zindelijk voorkomen is een goede aanbeveling. AANBEVELINGSBRIEF,...

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

aanbeveling

v. -en, aanbevelinkje (1 de daad van aanbevelen; 2 de mondelinge of schriftelijke verklaring zelf; 3 lijst van hen, die een lichaam of persoon, voor een betrekking wenst te zien benoemd; voordracht; 4 wat tot aanbeveling strekt): 1 op - van; een brief van -; 2 in zijn portefeuille vond men een aan een diplomaat; 3 hij stond op de -; 4 zijn gelaa...

Lees verder
2023-06-04
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

aanbeveling

('a:nbəveling) v. (-en; ...linkje) I. Eig. het aanbevelen : mondelinge, schriftelijke -; op van. II. Metn. 1. het aanbevolene. 2. lijst met aanbevolen personen : op de staan. Syn. voordracht. wat tot aanbeveling strekt ; zijn open gelaat is reeds een -.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aanbeveling

aan'beveling, v. (-en), 1. daad van aanbevelen; 2. mondelinge of schriftelijke verklaring dat men iemand aanbeveelt; 3. voordracht, lijst van personen, die door een daartoe gerechtigde ter benoeming worden aanbevolen; 4. datgene wat tot aanbeveling strekt: een net voorkomen is een goede —.

2023-06-04
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Aanbeveling

Aanbeveling - (bij benoemingen). Veelal wordt onderscheiden tusschen a. en voordracht. De eerste laat dengene, die benoemt vrij, er buiten te gaan; bij voordracht moet een keuze uit de voorgedragen personen worden gedaan. — Over a. in gijzeling, zie GIJZELING.

2023-06-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Aanbeveling

(Fransch: recommandation; Duitsch: Empfehlung; Eng.: recommandation), de daad van aanbevelen, in den handel het kenbaar maken hetzij mondeling of schriftelijk van op ondervinding berustende tevredenheid omtrent eene leverantie, als poging anderen te bewegen bij denzelfden leverancier ter markt te gaan; in het dagelijkse h leven elke verklaring ten...

Lees verder
2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

aanbeveling

Aanbeveling - v. (-en), de daad van aanbevelen; mondelinge of schriftelijke verklaring, dat men iemand aanbeveelt; voordracht, lijst van personen, die door een daartoe gerechtigde ter benoeming worden aanbevolen; datgene wat tot aanbeveling verstrekt: een zindelijk kleed is eene goede aanbeveling.

2023-06-04
Handwoordenboek van Nederlandsche synoniemen

J.V. Hendriks (1898)

Aanbeveling

zie Voordracht.