Wat is de betekenis van aan hetzelfde zeel trekken?

2020
2022-01-27
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

aan hetzelfde zeel trekken

dezelfde belangen nastreven. dezelfde belangen nastreven; één lijn trekken; samenwerken. Voorbeelden: Het plan Horizon '98 van Reutlinger is wellicht de laatste kans voor Sabena. Dat plan kan maar lukken als alle partijen bereid zijn ten volle mee te werken aan het welslagen ervan en iedereen - ook en in de eerste...

Lees verder
2015
2022-01-27
Typisch Vlaams

Door Ludo Permentier en Rik Schutz

aan hetzelfde zeel trekken

hetzelfde beogen, één lijn trekken In die kleine opmerking lag de bevestiging van wat hij diep in zijn hart wist: dat ondanks alle verschillen in afkomst en achtergrond, hij en Tessa aan hetzelfde zeel trokken. (Kristien Hemmerechts, Donderdagmiddag halfvier) De ramp heeft dat mogelijk gemaakt. En deze aanpak zal ind...

Lees verder