Wat is de betekenis van aalscholver?

2023-03-27
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

aalscholver

zwarte watervogel. zwarte watervogel met zwemvliezen en een lange snavel die voorzien is van een haakpunt, die veel vis eet en die leeft langs kusten en ook in het binnenland, bij sloten, kanalen en rivieren. Ook van toepassing op de vogelfamilie of soort in het algemeen en dan vaak in het meervoud gebruikt. Voorbeelden: Aalsc...

Lees verder
2023-03-27
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

aalscholver

aalscholver - Zelfstandignaamwoord 1. (vogels) een pelikaanachtige en visetende zwarte watervogel van het geslacht Phalacrocorax die na een duik zijn vleugels moet laten drogen Woordherkomst samenstelling van aal en scholver Synoniemen waterraaf, schollevaar

Lees verder
2023-03-27
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

aalscholver

aalscholver - zelfstandig naamwoord uitspraak: aal-schol-ver 1. zwarte zwemvogel met haakvormige snavel, die veel vis eet ♢ de aalscholver zat op een paal en liet zijn vleugels drogen Zelfstandig naamwoord: aal-schol-ver ...

Lees verder
2023-03-27
Samenvattingen Wikipedia

Wiki (2017)

Aalscholver

De in West-Europa voorkomende aalscholver behoort tot de familie van de aalscholvers, waarvan 26 tot 42 soorten bekend zijn. De aalscholver is 80 tot 100 cm lang en heeft een spanwijdte van 121 tot 149 cm. Daarom wordt de aalscholver door beroepsvissers wel beschouwd als een van de oorzaken van de achteruitgang van de palingstand, maar ieder weten...

Lees verder
2023-03-27
Vogelgids van Vogelbescherming Nederland

Vogelbescherming Nederland 2009)

Aalscholver

De aalscholver is een oude, vertrouwde bewoner van het waterrijke Nederland. Het is een forse, donkere watervogel met gehaakte snavel. Een goed instrument voor de visvangst. Hun vlucht is stevig en resoluut, ze vliegen in strakke lijn naar hun bestemming. Vertrouwd is ook het beeld van aalscholvers met gespreide vleugels om ze te laten drogen. Aals...

Lees verder
2023-03-27
Verklarend en etymologisch woordenboek van de Nederlandse vogelnamen

Klaas J. Eigenhuis (2004)

Aalscholver

Phalacrocorax carbo (Linnaeus: Pelecanus) 1758. Grote, overwegend zwarte watervogel, die duikend zijn voedsel, waaronder Aal, bemachtigt. De ondersoort die sedert mensenheugenis in Nederland in kolonies broedt, is Phalacrocorax c. sinensis (1). De nominaat komt in de Lage Landen zelden voor (is vooral ook moeilijk herkenbaar); zie daarvoor sub Grot...

Lees verder
2023-03-27
Encyclopedie van het milieu

Oosthoek (1984)

aalscholver

(Phalacrocorax carbo), 80—100 cm lange, bijna zwarte vogel uit de familie Phalacrocoracidae. De aalscholver komt in grote delen van de wereld voor. Hij leeft langs kusten en bij grote rivieren en binnenwateren en eet vrijwel uitsluitend vis (tot ca. 500 g). Door vissers is de aalscholver al van oudsher als concurrent beschouwd en daarom sterk...

Lees verder
2023-03-27
Encyclopedie van Zeeland

Kon. Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1982)

AALSCHOLVER

(Phalacrócorax cárbo; Z. VI.: kraanvogel, palingkraan, Z.B., W.: modderganze, schokker, Sch.: schollevaer). Grote donkere vogel die zwemt en duikt naar vis. Lange hals, lange stevige snavel met haak, vrij lange staart en poten met zwemvliezen. Volwassen vogels zijn donkerbruin met witte kin en wangen, hebben in zomerkleed een w...

Lees verder
2023-03-27
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Aalscholver

of schollevaar, een roeivoetige zwemvogel met een gierachtige snavel. Zijn voedsel bestaat uit vis, die hij al duikend vangt. In China wordt hij voor de visvangst afgericht. Aalscholvers nestelen in kolonies, in ons land op bomen. Bekende kolonies te Wanneperveen en Lekkerkerk.

Lees verder
2023-03-27
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

AALSCHOLVER

(Fr.: ielgoes). Roeivoetige vogel, ook schollevaar genoemd. Broedde tot voor kort nog in een grote kolonie in Gaasterland. Buiten de broedtijd vissend in brede waters, IJselmeer en Waddenzee.

Lees verder
2023-03-27
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Aalscholver

Phalacrocorax carbo sinensis SHAW et NODD. is een zwarte, groenglanzende vogel, zo groot als een kleine gans, met lange hals en vrij lange staart. De snavel is haakvormig. Het is een kolonievogel, die in Ned. in bomen broedt, elders ook op rotsen. In Ned. zijn er ca 1500 broedparen. De a. is een uitstekend zwemmer en duiker en leeft uitsluitend v...

Lees verder
2023-03-27
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Aalscholver

s., (iel)skolfer, ielgoes, kûrgoes.

2023-03-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Aalscholver

m. (-s), zeer verbreid geslacht van zwemvogels (Phalacrocoraz), uit de familie der Pelikanen, inz. de soort Ph. carbo, ook schollevaar, waterraaf en rotgans geheten.

2023-03-27
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Aalscholver

(schollevaar, Phalacrocorax corbo), blauw-zwarte zwemvogel (witte kin) met haakvormig gekromde bek om vissen (aal) stuk te pikken. Komt voor in kuststreken van heel Europa; kolonies A.s broeden in Ned. o.a. te Giethoorn, Lekkerkerk. In China en Japan afgericht voor visvangst.

Lees verder
2023-03-27
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Aalscholver

→ Cormoran.

2023-03-27
Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren

P.J.F.H. van de Rivière, R. de Ruyter-van der Feer (1928, 1930 en 1938)

Aalscholver

Zo heet een van de bekendste watervogels van ons land en twee andere namen voor hem zijn schollevaar of aalduiker. Het is een vlugge, donkerbronsgroene vogel met een vinnigen haaksnavel en een paar heldere groene ogen. In den broedtijd prijkt hij met witte kuif- en halsveren.Net als de albatros, waarvan we verder nog een plaatje geven, is ook de aa...

Lees verder
2023-03-27
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

aalscholver

aal'scholver, m. (-s), zeer verbreid geslacht van zwemvogels uit de familie der aalscholvers, m.n. de soort die bij ons ook schollevaar of rotgans heet. De aalscholvers, Phalacrocoracidae, zijn een vogelfamilie die behoort tot de orde der zie pelikaanachtigen. Er zijn 30 soorten aalscholvers, verspreid over de gehele aarde. De lange, stevige snavel...

Lees verder
2023-03-27
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Aalscholver

Aalscholver - (Phalacrocorax), vogelgeslacht van de familie der Pelikaanachtigen, met omstreeks 35 soorten en overal vertegenwoordigd; zij hebben roeipooten, een zwemvlies tusschen de vier naar voren gerichte teenen, een matig langen snavel, welks bovenkaak aan de spits haakvormig is omgebogen, spleetvormige neusgaten, lange vleugels en een afgeron...

Lees verder
2023-03-27
Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië

Herman Daniël Benjamins, Joh. F. Snelleman, Martinus Nijhoff, E.J. Brill (1914-1917)

Aalscholver

Zie PHALACROCORAX.

2023-03-27
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Aalscholver

Phalacroc wax, vogelgeslacht van de familie der Roeipootigen of Pelikaanachtigen, met omstreeks 35 soorten en overal vertegenwoordigd; zij hebben roeipooten, een zwemvlies tusschen de vier naar voren gerichte teenen, een matig langen snavel, welks bovenkaak aan de spits haakvormig is omgebogen, spieetvormige neusgaten, lange vleugels en een afgeron...

Lees verder