Wat is de betekenis van Aalmoezen geven verarmt niet?

2011
2021-12-08
Spreekwoordenboek

Geschreven door Ed van Eeden

Aalmoezen geven verarmt niet

Barmhartigheid loont ook voor de gever.

1977
2021-12-08
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoet, uitgegeven door Thieme Meulenhoff ©

Aalmoezen geven verarmt niet

door iets van zijn wereldlijk goed af te staan aan behoeftigen lijdt men geen verlies, maar wint voor zijn toekomstig heil en voor de eigen zedelijke persoon. Het geven van aalmoezen immers is beoefening van de deugd der caritas en daarom een bron van naastenliefde en barmhartigheid. Het spreekw. is in geschrifte pas sinds het begin van de 18de e....

Lees verder