Wat is de betekenis van aalmoes?

2019
2021-10-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

aalmoes

aalmoes - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) liefdegift aan een behoeftige; kleine gift aan een bedelaar 2. (economie) minachtend gebruikt voor: uit de hoogte toegeworpen gave of gunst of onvoldoende grote beloning Voor zo'n aalmoes ga ik niet het hele weekend werken. Woordherkomst...

Lees verder
2018
2021-10-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

aalmoes

aalmoes - zelfstandig naamwoord uitspraak: aal-moes 1. klein bedrag, geld dat je aan een bedelaar geeft ♢ zij gaf maar een aalmoes aan de Hartstichting Zelfstandig naamwoord: aal-moes de aalmoes ...

Lees verder
2017
2021-10-19
Wiki

Samenvattingen van Wikipedia artikelen.

Aalmoes

Een aalmoes of aalmoesgeving, of eenvoudigweg liefdadigheid, is de praktijk van het verlenen van geld of andere materiële hulp aan armen. Het woord is afgeleid uit het Oud-Griekse ἐλεήμων, wat barmhartig betekent. Als u een aalmoes openlijk geeft, is het goed; maar als u het in het geheim doet en aan de armen geeft, is dat beter. In de islam is z...

Lees verder
1982
2021-10-19
De Tale Kanaans

J. van Delden

aalmoes

Gr. cleèmosynè, oorspr. medelijden, later ook daad van medelijden, liefdegift.

1981
2021-10-19
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Aalmoes

milde gave. De bedelaar leeft van de aalmoezen der voorbijgangers.

1980
2021-10-19
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Aalmoes

Het uitgangspunt is het Griekse woord eleèmosynè dat medelijden betekende en vandaar: daad van medelijden, liefdegift. Het woord werd in het Latijn overgenomen als almosina, in het Middelnederlands was de vorm aelmoesene en dat is ons woord aalmoes. Vroeger zeide men in bijbelstijl niet: aalmoezen geven, maar aalmoezen doen. Het frans...

Lees verder
1973
2021-10-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

aalmoes

aal'moes [zie Gr. eleèmosunè, medelijden, barmhartigheid; in de Septuagint, Tob.4,7, als vertaling van Hebr. tsedaka, gerechtigheid], v./m. (-moezen), 1. liefdegift, gift aan een bedelaar; 2. minachtend: neerbuigend verleende gave of gunst. In het N.T. (Matt.6,2) krijgt dit woord de betekenis van daadwerkelijke naastenliefde, zonder ophef, in het v...

Lees verder
1952
2021-10-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Aalmoes

s., ielmis(se), jefte, jifte.

1950
2021-10-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Aalmoes

v. (...moezen), 1. liefdegift; gift aan een bedelaar ; — (spr.) aalmoezen geven verarmt niet, door weldoen werkt men aan zijn heil; — men zou hem een aalmoes geven, gezegd van iem. die er zeer armoedig uitziet; 2. minachtend gebruikt voor: uit de hoogte toegeworpen gave of gunst.

Lees verder
1949
2021-10-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Aalmoes

Liefdegift (vnl. aan behoeftige); fig.: vernederende gunst.

1926
2021-10-19
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Aalmoes

Het woord „aalmoes” is een vervorming van het Grieksche woord „eleemosyne”, dat „barmhartigheid” beteekent. In de Septuaginta en de Apocriefe Boeken wordt het ook gebruikt om het betoon van barmhartigheid, dus de den armen geschonken gave, aan te duiden. Zoo is het in het N. Testamentisch Grieksch gekomen, van da...

Lees verder
1921
2021-10-19
Levende taal

T. Pluim - 1921

Aalmoes

is oorspr. een Grieksch woord (eleèmosunè), dat medelijden, barmhartigheid beteekende, maar door volksetymologie in een samenstelling van twee Nederl. woorden veranderde.

1919
2021-10-19
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Aalmoes

mnl. aelmosene, aelmoesene, later ook aelmisse, aelmis, uit mlat. eïeëmosyna, het grieksche elcèmosunè, dat medelijden beteekent; bij ons had het woord eerst de bet. van: liefdegift, later ook van al wat aan iemand als aan een behoeftige wordt geschonken. Een bijzondere beteekenis had het vroeger nog, nml. die van: de snede...

Lees verder
1898
2021-10-19
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Aalmoes

zie Gaaf.

1870
2021-10-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Aalmoes

Dit woord is met eenige vervorming ontleend aan het Grieksch, waarin het barmhartigheid beteekent. In meer beperkten zin beduidt het eene gave, die aan den behoeftige wordt uitgereikt. Het geven van aalmoezen is de vervulling van het gebod der liefde jegens den naaste en behoort in het algemeen tot de eischen van elke verlichte godsdienst. Onze pli...

Lees verder