Wat is de betekenis van A. S. Entingh?

1926
2022-10-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

A. S. Entingh

ontving als jongen opleiding tot het meubelmakersvak in zijn geboortestad Groningen. Hij trad echter later vrijwillig in militairen dienst en klom op tot den rang van onderofficier. Reeds in zijn dienstjaren gevoelde hij zich aangetrokken tot de Afgescheidenen, die op afgelegen plaatsen bij elkander kwamen. En toen hij den dienst weer verlaten had,...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten