2019-11-18

A posteriori

ZieA priori.

2019-11-18

A posteriori

Een concept uit de kennisleer dat onderscheid maakt tussen kennis die is opgedaan door middel van ervaring (a posteriori, 'ach­ter­af be­schouwd'), en a priori-kennis ('vooraf beschouwd'). De termen a priori en a posteriori maken onderscheid tussen twee soorten kennis. A priori kennis is in de filosofie kennis die onafhankelijk is van (zintuiglijke) ervaring, waar ze logisch aan voorafgaat. Dit is tegengesteld aan a posteriori, empirische, feitelijke kennis, die is afgeleid uit ervaring. De D...

2019-11-18

a posteriori

a posteriori - Bijwoord 1. achteraf beschouwd of gedacht De concilieteksten maken er geen melding van, hoewel men ze a posteriori vindt ingebed in bepaalde algemene clausules. 2. nadat men iets heeft ondervonden Antoniemen a priori

2019-11-18

A posteriori

Het is een vorm van kennis die gebruikmaakt van een inductieve redenering: de reden bepalen uit het resultaat. Een munt lijkt op het oog zuiver, daarom nemen we vooraf, a priori, aan dat de kans op kop 1/2 is. Via een test bepaalt een arts of een patiënt mogelijk een bepaalde ziekte Z heeft. Van de test zijn de volgende gegevens bekend: de kans P(-|Z)=2% dat de test niet ontdekt dat iemand de ziekte heeft, en de kans P(+|niet Z)=5% dat de test ten onrechte positief is, dat wil zeggen aangeeft...

2019-11-18

A posteriori

A posteriori - [Laatlat., achteraf], op grond van wat achteraf gevonden wordt.

2019-11-18

A posteriori

A posteriori - van achteren, naderhand, uit de ondervinding.

2019-11-18

a posteriori

a posteriori - van achteren; (fig.) na opgedane ondervinding