Wat is de betekenis van A en Ω?

2004
2022-10-06
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

A en Ώ

A en Ώ (Alfa en Omega) zijn de eerste en laatste letters van het Griekse alfabet. Ze zijn een symbool voor God als het begin en het einde van alle dingen en worden geassocieerd met de Eerste en Tweede persoon van de Triniteit (Openbaring 22: 13): ‘Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde’. De letters worden vaak...

Lees verder
1926
2022-10-06
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

A en Ω

Alfa en Omega. Dit zijn de eerste en de laatste letter uit het Grieksche alfabet. In de Heilige Schrift noemt de Heere Jezus zich aldus : „Ik ben de Alfa en de Omega” (Openb. 1:8) en: „Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde” (Openb. 21 : 6). Zie ook Openb. 22 : 13. Dat de verheerlijkte Heiland zichzelven aldus...

Lees verder