2020-02-25

A drittura

A drittura - rechtstreeks; in den wisselhandel: het geval wanneer niet over een tusschenplaats, maar onmiddellijk van de eene plaats op de andere getrokken of geremitteerd wordt, ook wanneer twee plaatsen in directe koersverbinding tot elkander staan. Bij verzending van goederen: zonder overlading naar de plaats van bestemming.

2020-02-25

a drittura

a drittura - (handelsterm), verzending van goederen zonder overlading naar de plaats van bestemming.