Wat is de betekenis van A D?

1910
2022-05-17
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

A D

A D - Anno Domini (in het jaar onzes Heeren.)