Wat is de betekenis van à?

2022
2023-02-05
Orthodontisch woordenboek

Dr. H.J. Remmelink

A

Cefalometrisch referentiepunt dat het meest naar achteren gelegen punt op de voorzijde van de bovenste kaakwal aangeeft. Tevens is a. de afkorting van arteria of arterie, een bloedvat waarin de stroom van het hart is afgericht.

2020
2023-02-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

à

Het begrip à heeft 7 verschillende betekenissen: 1) verbonden met telwoorden: tot ongeveer. voorafgegaan en gevolgd door een telwoord om aan te geven dat de bedoelde hoeveelheid, grootte, afmeting, frequentie, snelheid e.d. ligt tussen het eerste getal en het tweede, hogere getal: tot ongeveer; met een bereik tot. Meestal nog gevol...

Lees verder
2018
2023-02-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

A

A - afkorting 1. Ampère ♢ een ampère is de eenheid van elektrische stroom Afkorting: A

Lees verder
2017
2023-02-05
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

a

(Synoniem voor: Are) Een are is 100 vierkante meter.

2017
2023-02-05
Klokkenlexicon

Klokkenlexicon

A

Letter die voorkomt op de balanskloof van Zwitserse en Franse horloges en reisklokken. Het is de afkorting van Avance dat letterlijk vooruit of sneller betekent. Door de reglagewijzer in de richting van de à te verzetten, gaat het uurwerk sneller lopen.

Lees verder
2008
2023-02-05
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

A

TU - aanduiding voor de laagste moeilijkheidsgraad van een oefening(sonderdeel) in de hogere niveaus van het dames- en herenturnen (de waarde loopt op van A via AI, A2, B, C, D en E naar Super E, de hoogste waarde). Je kunt ook van bijvoorbeeld een A-afsprong spreken omdat de afsprong, als onderdeel van een oefening, een element met een bepaalde wa...

Lees verder
2003
2023-02-05
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

a

a - Afkorting voor de Engelse term ask. Indicatieve koers waarop beleggers opties willen verkopen. In de dividendkolom is deze letter een aanduiding voor een uitkering in aandelen. En bij obligaties staat deze letter voor achtergestelde obligaties.

1994
2023-02-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

À

I [Fr.] 1. tegen, in ruil voor (1 kilo à 55 cent; 2. tot (5 à 6 gulden, 8 à 9 meter, 7 à 8 personen). II. 1.a- [Lat.] = ab vóór sommige medeklinkers. 2.a- [Gr.] niet-, on-; zonder-.

Lees verder
1981
2023-02-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

A

I. uit het Grieks stammende klinker. Wanneer zij vóór een woord gevoegd wordt („alfa privans”), verandert zij dit in zijn tegendeel, b. v. asociaal = niet sociaal. II. A afkorting van ampère (= eenheid van stroomsterkte). III. a in de muziek: toon die ontstaat als een snaar of een stemvork 440 maal per...

Lees verder
1967
2023-02-05
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

A

(= Al’pha) in verbinding met Ω (= Ome’ga), eerste en laatste letter van het Grieksche alphabet, een symbool, in de Grieksch schrijvende wereld ontstaan, van God: het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. In de kerkelijke kunst worden beide letters meestal door een kruis, of door het → Christusmonogram verbonden.

Lees verder
1962
2023-02-05
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

A

A of a, 1. de naam van een noot (ook: la); 2. de stemtoon, tegenwoordig de a in het ééngestreept octaaf (a’) met een trillingsgetal 440; gewoonlijk ook de toon van een stemvork; 3. de afkorting voor een ‘toonsoort, A voor A grote terts (3 kruisen), a voor a kleine terts (geen voortekening).

Lees verder
1955
2023-02-05
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

A

1) Ampère; geaccepteerd (wissel); teken voor schepen van de eerste rang in Lloyds register; argon (scheik. element); anno. 2) ontkennend voorvoegsel; are; anno.

Lees verder
1954
2023-02-05
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

A

1.afkorting voor: accommodatie (oogheelkunde); ad; ampère; anode; ante; aqua; arteria. a, alfa (alpha), Gr. letter a; z. alfa. 2.Å; afkorting voor: Angstrom, 3.a, aan het begin van een samengesteld woord (voor een klinker an-, idem voor een h), duidt dikwijls het ontbreken van het verder genoemde aan; bijv. a(r)rhythmisch = zonder rhy...

Lees verder
1954
2023-02-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

A

(ook wel Ar) is het chemisch symbool voor argon.

1951
2023-02-05
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

A

1 eerste klasse [in Lloyd's Register]; 2 eerste klas, prima, uitstekend.

Lees verder
1951
2023-02-05
Italiaans

Woordenboek Italiaans (IT-NL) 1951

a

1. a; dall’a alla zeta, van a tot z. 2. prp. (voor klinkers gewoonlijk ad) 1. in plaats v. d. 3en naamval: dare ad uno, aan iemand geven; 2. plaatsbep.: sto a Roma, ik woon in Rome; va al teatro, hij gaat n. d. schouwburg; 3. tijdsbep.: alle due, om twee uur; a capo alla fine dellanno, a. h. begin, einde v. h. jaar; oggi ad otto, vandaag over...

Lees verder
1951
2023-02-05
Duits woordenboek (DU-NL) 1951

Dr. H. W. J. Kroes

A

de letter A; ampère; A-dur, A majeur, A grote terts; a-moll, a mineur, a kleine terts; das A und O, het alpha en omega.

1949
2023-02-05
Woordenboek Latijn

Geschreven door Dr. J.F.L. Montijn

A

1. A als afkorting: = Aulus; (op de stemtafeltjes der rechters) = [i]absolvo, [/i]ik spreek vrij, vand. „littera salutaris”, tegenover C, z. a.; (op de stemtafeltjes in de volksvergadering) = antiquo, ik verwerp het voorstel; (in dialogen) = Auditor; (bij jaartallen) = annus of anno; a. u. c. =...

Lees verder
1949
2023-02-05
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

A

Eerste letter van het alphabet, via Gr. en Lat. alphabet ontleend aan oude Phoenicische teken ■f (alef). In muziek: de stemtoon (= la), ook grondtoon van gelijknamige drieklank (A. gr.t., a kl.t.); (scheepv.) koopv. schip van hoogste klasse; (handel) prima kwaliteit; (taalk.) bijv. a-moreel, niet, zonder. Afk.: A, a, anno, in het jaar; (electr.) Am...

Lees verder
1948
2023-02-05
Spaans woordenboek (SP-NL) 1948

Dr. C.F.A. van Dam

A

aan, voor, naar, enz.; (voor het lijdend voorwerp dat een bepaald aangewezen persoon aanduidt of bepaald aangewezen personen) respeta a los ancianos, de ouderdom moet men eren; (richting) voy a Madrid, ik ga naar Madrid; (plaats) a orillas del río, aan de oever der rivier; (wijze waarop) a caballo, te paard; a la española, op zijn Spa...

Lees verder