Synoniemen van A

of, ofwel, la, ad
2019-10-21

A

A - afkorting 1. Ampère ♢ een ampère is de eenheid van elektrische stroom Afkorting: A

2019-10-21

a

A - v. ('s), 1ste letter van het alphabet: hij kent geene a voor eene b, (eig.) hij kent het abc niet, (fig.) hij heeft niets geleerd, hij is zeer dom; - het begin: van a tot z, van het begin tot het einde, geheelenal ; - wie a zegt, moet ook b zeggen, men moet voortgaan, gelijk men begonnen is; - de gezamenlijke woorden of namen in een woordenboek, die met a beginnen; - (in de muziek) benaming van den zesden toon der diatonische en van den tienden toon der chromat...

2019-10-21

A

A is de eerste letter van het alphabet en tevens de eerste der klinkletters. Zij vergt bij het uitspreken de wijdste mondopening. Haar klank gaat ligt over in dien van ae of ê, zoo als men in het Jordaansch te Amsterdam, of in dien van oa of ô, zoo als men in den tongval der plattelandsbewoners in Gelderland, Overijssel, Groningen enz. kan opmerken, terwijl zij elders, bij voorbeeld te Leiden, eene sterke geneigdheid heeft tot het aanhechten van de i. Zij is de meest gewone uitgang van de zelf...

2019-10-21

a

a - Afkorting voor de Engelse term ask. Indicatieve koers waarop beleggers opties willen verkopen. In de dividendkolom is deze letter een aanduiding voor een uitkering in aandelen. En bij obligaties staat deze letter voor achtergestelde obligaties.

2019-10-21

-a

-a - Achtervoegsel 1. vormt een zelfstandig naamwoord dat een vrouwelijk persoon omschrijft van een zelfstandig naamwoord van Latijnse oorsprong politicus → politica classicus → classica 2. vormt een meisjesnaam van een eigennaam, vaak een jongensnaam Paul → Paula. Quirinus → Quirina....

2019-10-21

A

Letter die voorkomt op de balanskloof van Zwitserse en Franse horloges en reisklokken. Het is de afkorting van Avance dat letterlijk vooruit of sneller betekent. Door de reglagewijzer in de richting van de à te verzetten, gaat het uurwerk sneller lopen.

2019-10-21

A

TU - aanduiding voor de laagste moeilijkheidsgraad van een oefening(sonderdeel) in de hogere niveaus van het dames- en herenturnen (de waarde loopt op van A via AI, A2, B, C, D en E naar Super E, de hoogste waarde). Je kunt ook van bijvoorbeeld een A-afsprong spreken omdat de afsprong, als onderdeel van een oefening, een element met een bepaalde waarde is. In de aanloop naar het WK 2007 in Stuttgart, waar hij zich had moeten kwalificeren voor de Olympische Spelen in Beijing, had Yuri van Gelder...

2019-10-21

a

(Synoniem voor: Are) Een are is 100 vierkante meter.

2019-10-21

.A.

Personen met de achternaam Aa, Van Aa en Van der Aa:. Herman Aa, Nederlandsarts en schrijver. Beatrix van Aa, middeleeuwse Brabantse schrijfster Abraham Jacob van der Aa, letterkundige en schrijver van naslagwerken. Christianus Carolus Henricus van der Aa, predikant en secretaris van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen. Christianus Petrus Eliza Robidé van der Aa, Nederlands jurist en auteur, redacteur van De Gids. Martinus Wilhelmus van der Aa Michel van der Aa, componist. Op deze...

2019-10-21

A

A - de eerste letter van het alphabet, in ’t Hebr. de afbeelding en naam (a 1 e p h) van den stierenkop, vanwaar in ’t Gr. a l p h a, staat in vele lat. afkortingen voor ab, artium, anno, enz., b.v. A. of A°. — anno, in het jaar. A. a. a. — amalgama. A. a. C. — anno ante Christum, in het jaar vóór Christus’ geboorte. A. C.— anno Christi, in het jaar van Christus. A. C.— anno currente, in het loopende jaar. a. c.— a costi, aldaar, in uw woonplaats. A. D.— anno Domini, in he...

2019-10-21

A

A - op Duitsche noteeringen eene verkorting voor „Papier” (Angeboten) ; op Duitsche munten de muntplaats Berlijn, op Oostenrijksch geld de muntplaats Weenen aanduidend; in tegenstelling van E. (a = acquitté, e = entrepôt) bij invoerrechten.

2019-10-21

a

a. - voor, tegen, om (bijv. a 10 ct. den liter voor 10 ct. den liter).

2019-10-21

A

1 Lat. Anno, in het jaar (ook: A0); 2 Are; 3 teken in de Lloyds’ registers voor eerste klas schepen; 4 Fr. Argent (geld),op koersnoteringen in tegenstelling met P (papier); 5 een merk v. Zeeuwse chocolade; 6 ampère; a. 1 Lat. Accepi; 2 aan, Frankfort a. d. Main.

2019-10-21

A

De paraaf van „een Aapje”.

2019-10-21

a

(Fr. = à) voor, tegen (b.v. de meter à 1 gl., tegen 1 gl. de meter). a. 1 (op wissels) geaccepteerd; 2 la. A°. — anno. (Lat.) In het jaar. A. = 1 are; 100 vlerk, meter; 2 Ampère.