Wat is de betekenis van A?

2020
2022-01-22
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

à

Het begrip à heeft 7 verschillende betekenissen: 1) verbonden met telwoorden: tot ongeveer. voorafgegaan en gevolgd door een telwoord om aan te geven dat de bedoelde hoeveelheid, grootte, afmeting, frequentie, snelheid e.d. ligt tussen het eerste getal en het tweede, hogere getal: tot ongeveer; met een bereik tot. Meestal nog gevol...

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

A

A - afkorting 1. Ampère ♢ een ampère is de eenheid van elektrische stroom Afkorting: A

Lees verder
2017
2022-01-22
Kadaster

Woordenboek van het Kadaster.

a

(Synoniem voor: Are) Een are is 100 vierkante meter.

2017
2022-01-22
Klokkenlexicon

Klokkenlexicon

A

Letter die voorkomt op de balanskloof van Zwitserse en Franse horloges en reisklokken. Het is de afkorting van Avance dat letterlijk vooruit of sneller betekent. Door de reglagewijzer in de richting van de à te verzetten, gaat het uurwerk sneller lopen.

Lees verder
2008
2022-01-22
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

A

TU - aanduiding voor de laagste moeilijkheidsgraad van een oefening(sonderdeel) in de hogere niveaus van het dames- en herenturnen (de waarde loopt op van A via AI, A2, B, C, D en E naar Super E, de hoogste waarde). Je kunt ook van bijvoorbeeld een A-afsprong spreken omdat de afsprong, als onderdeel van een oefening, een element met een bepaalde wa...

Lees verder
2003
2022-01-22
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

a

a - Afkorting voor de Engelse term ask. Indicatieve koers waarop beleggers opties willen verkopen. In de dividendkolom is deze letter een aanduiding voor een uitkering in aandelen. En bij obligaties staat deze letter voor achtergestelde obligaties.

1994
2022-01-22
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

À

I [Fr.] 1. tegen, in ruil voor (1 kilo à 55 cent; 2. tot (5 à 6 gulden, 8 à 9 meter, 7 à 8 personen). II. 1.a- [Lat.] = ab vóór sommige medeklinkers. 2.a- [Gr.] niet-, on-; zonder-.

Lees verder
1981
2022-01-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

A

I. uit het Grieks stammende klinker. Wanneer zij vóór een woord gevoegd wordt („alfa privans”), verandert zij dit in zijn tegendeel, b. v. asociaal = niet sociaal. II. A afkorting van ampère (= eenheid van stroomsterkte). III. a in de muziek: toon die ontstaat als een snaar of een stemvork 440 maal per...

Lees verder
1962
2022-01-22
Muziek Encyclopedie

Geschreven door S. van Ameringen (1962)

A

A of a, 1. de naam van een noot (ook: la); 2. de stemtoon, tegenwoordig de a in het ééngestreept octaaf (a’) met een trillingsgetal 440; gewoonlijk ook de toon van een stemvork; 3. de afkorting voor een ‘toonsoort, A voor A grote terts (3 kruisen), a voor a kleine terts (geen voortekening).

Lees verder
1955
2022-01-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

A

1) Ampère; geaccepteerd (wissel); teken voor schepen van de eerste rang in Lloyds register; argon (scheik. element); anno. 2) ontkennend voorvoegsel; are; anno.

Lees verder
1954
2022-01-22
Groninger Encyclopedie

K. ter Laan

A

de riviernaam. De Drentse A vergraven tot het Noord-Willemskanaal. In de Stad leeft alleen de oude verbogen vorm voort: Droakerke, Hoge en Lege Droa enz.De Mussel A en de Ruiten A vormden de Westerwoldse A. Zie ook Oude A en Drentse A.

Lees verder
1954
2022-01-22
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

A

1.afkorting voor: accommodatie (oogheelkunde); ad; ampère; anode; ante; aqua; arteria. a, alfa (alpha), Gr. letter a; z. alfa. 2.Å; afkorting voor: Angstrom, 3.a, aan het begin van een samengesteld woord (voor een klinker an-, idem voor een h), duidt dikwijls het ontbreken van het verder genoemde aan; bijv. a(r)rhythmisch = zonder rhy...

Lees verder
1954
2022-01-22
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

A

(ook wel Ar) is het chemisch symbool voor argon.

1949
2022-01-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

A

Eerste letter van het alphabet, via Gr. en Lat. alphabet ontleend aan oude Phoenicische teken ■f (alef). In muziek: de stemtoon (= la), ook grondtoon van gelijknamige drieklank (A. gr.t., a kl.t.); (scheepv.) koopv. schip van hoogste klasse; (handel) prima kwaliteit; (taalk.) bijv. a-moreel, niet, zonder. Afk.: A, a, anno, in het jaar; (electr.) Am...

Lees verder
1948
2022-01-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

a

(Fr. = à) voor, tegen (b.v. de meter à 1 gl., tegen 1 gl. de meter). a. 1 (op wissels) geaccepteerd; 2 la. A°. — anno. (Lat.) In het jaar. A. = 1 are; 100 vlerk, meter; 2 Ampère.

Lees verder
1939
2022-01-22
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

A

De paraaf van „een Aapje”.

1939
2022-01-22
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

a

a privans of privativum = berovend. Ontkennend voorvoegsel. Zie de samenstellingen t.p.

Lees verder
1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

à

vz. (Fr. à,: 1 dient om een hoeveelheid als laatste term ener reeks aan te duiden; 2 op rekeningen tegen, voor): 1 dit meubel zal 25 à 30 gulden kosten, dus niet: zeven à acht personen; 2 vijf m à f 6 = f 30.

Lees verder
1933
2022-01-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

A

anno (m het jaar); avancer (vooruit) op horloges; geaccepteerd op wissels; → ampère; hoogste klasse m → Lloyd’s Register; 6e noot in de → toonladder (la); → are (vlaktemaat); à (Fr.) bij prijsopgaven; water, rivier (Ruiten-A, Mussel-A), ook Aa.

1932
2022-01-22
Muziek

Muziek lexicon

A

1) Toonnaam. Fr. en Ital.: la; Duitsch: a; Eng.: a. Naar de A van het eensgestreept octaaf (A, a1) wordt de stemming der instrumenten geregeld. Zie ook onder diapason. In W. Europa heeft deze A 870 trillingen per seconde.2) Afkorting voor den toonaard A groote terts (zie daar). „a” is afkorting voor a kleine...

Lees verder