Wat is de betekenis van Hoogtepunten december 2008?

2023-10-02
Winkler Prins

Werken door de Winkler Prins Redactie

Hoogtepunten december 2008

2 December De Raad van Europa wil dat de Vlaamse overheid overgaat tot de benoeming van drie Franstalige burgemeesters, in drie Vlaamse randgemeenten van Brussel. Maar de Vlaamse minister van Binnenlandse Zaken, Marino Keulen, weigert in te gaan op dat verzoek. Hij meent dat de drie burgemeesters in uitoefening van hun functie meermalen de taalwett...