2019-08-23

4. mast

4. MAST, m. (uit masse, Fr. la masse), (Zuidn.) som die van de soldij der soldaten ingehouden wordt tot betaling van kleeding, schoeisel enz.