2019-09-16

1. AFSNUITEN

(snoot af, heeft afgesnoten), de pit eener kaars, ook de kaars afsnuiten, met een snuiter het verkoolde gedeelte der pit wegnemen.