Wat is de betekenis van 't Is goet breede riemen snijden uyt een andermans leer. CATS, Spiegel van den voorleden en tegenwoordigen tijt?