Betaalvereniging

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-10-2013

2013-10-08

Betaaldienstverlener

betekenis & definitie

Betaaldienstverleners met een vergunning heten betaalinstellingen en staan onder toezicht van DNB. Een betaalinstelling is een niet-bancaire partij die als zelfstandige aanbieder van betaaldiensten aan eindgebruikers kan optreden.

Op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) moeten betaaldienstverleners over een vergunning beschikken van De Nederlandsche Bank (DNB) om in Nederland activiteiten te mogen verrichten. Dit is niet nodig wanneer de betaaldienstverlener is vrijgesteld van de vergunningplicht, dan wel de betaaldiensten aanbiedt op basis van een Europees Paspoort.