Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Yield to maturity

betekenis & definitie

Yield to maturity is een manier om het rendement over een obligatie te berekenen, ervan uitgaande dat de houder de obligatie behoudt tot aan de afloopdatum. De yield to maturity wordt bepaalt door de coupon (rente over de obligatie) en het verschil tussen de aankoopprijs en prijs bij terugbetaling.

Een obligatie is een stuk van een lening die door een overheid of bedrijf wordt uitgegeven. Wanneer een belegger deze obligatie koopt ontvangt hij of zij hierover rente. Obligaties hebben een vastgelegde looptijd, waardoor de belegger weet wanneer de obligaties worden terugbetaald. Uiteraard hoeft de belegger niet te wachten tot het moment dat de obligatie afloopt. Wanneer de obligatie in waarde is gestegen kan het interessant zijn om de obligatie op de obligatiemarkt te verkopen.

Door bij de aankoop van een obligatie te kijken naar de yield to maturiy kan het rendement op lange termijn berekend worden. Op korte termijn verkrijgt de belegger rendement door de rente over de obligatie. Wanneer de belegger echter de obligatie aanhoudt tot het moment dat de obligatie afloopt is het verschil tussen de aankoopprijs en de terugbetalingsprijs ook van belang.

De uitgever bepaalt de nominale waarde van het aandeel. Dat is de prijs waartegen de obligatie wordt afgelost. Deze nominale waarde is vaak 1.000 euro. Wanneer een belegger een obligatie koopt voor een bedrag onder de nominale waarde (stel: 950 euro) is de yield to maturity aan het einde van de looptijd 50 euro per obligatie plus de rente-opbrengsten per obligatie. Wanneer de belegger de obligatie boven de nominale waarde koopt (stel: 1.050 euro) is er sprake van een verlies van 50 euro per obligatie. Dit verlies wordt voor een deel gecompenseerd door de opbrengsten uit de rente.