Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Vastrentend fonds

betekenis & definitie

Een vastrentend fonds is een beleggingsfonds dat gespreid belegt in effecten die een vaste rente-uitkering en een vaste looptijd hebben, zoals obligaties. Hierdoor kan het fonds aan deelnemende beleggers op regelmatige basis een vast inkomen genereren. Doordat het vaste inkomen het doel is zijn vastrentende fondsen risicomijdend.

Het kopen van aandelen of obligaties betekent voor beleggers doorgaans een risico, omdat er geen zekerheid is dat het geïnvesteerde vermogen terugbetaald wordt. De hoogte van dit risico wordt onder andere bepaalt door het rentepercentage. Hoe hoger dit is, hoe meer risico de belegger loopt.

Een manier om het risico met beleggen te vermijden is door de investeringen te spreiden in een beleggingsfonds. Een particuliere belegger kan zelf ook zijn of haar investeringen spreiden, maar in een beleggingsfonds is er meer mogelijk vanwege het grotere vermogen (meer beleggers, dus meer vermogen). Hierdoor is een vastrentend fonds ook geschikt voor beleggers met een minder groot eigen vermogen.

Een vastrentend fonds is een beleggingsfonds dat belegt in vastrentende effecten. Dit zijn effecten waarvan het rentepercentage vastligt. Hierdoor kan het fonds op regelmatige basis aan haar beleggers een inkomen uitkeren. Het is immers duidelijk welke effecten door het fonds beheerd zijn en welke rente-uitkeringen deze effecten hebben.

Voorbeelden van effecten met een vaste rente-uitkering zijn obligaties, preferente aandelen en schuldbewijzen. Deze effecten hebben een lange looptijd, waardoor het risico relatief laag is. Dat past goed bij het karakter van een vastrentend fonds, want door de garantie (voor zover dat mogelijk is bij effecten) van een vast inkomen moet het fonds risicomijdend zijn. Tevens is het risico relatief laag omdat de portefeuille (de samenstelling) van het fonds heel erg gespreid is, waardoor eventuele verliezen op effecten gecompenseerd of afgeremd wordend door de andere effecten in het fonds.