Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Unit-linked verzekering

betekenis & definitie

Een unit-linkedverzekering is een beleggingsverzekering. Bij aanvang stort de belegger een bedrag, waarvan een deel gebruikt wordt om de kosten en risicopremies mee te betalen. Het resterende bedrag belegt de verzekeraar in een fonds. De hoogte van de uitkering hangt af van de waarde van de aandelen bij uitkeren.

Bij een unit-linked verzekering wordt de spaarpremie gebruikt om participaties (units) in een beleggingsfonds aan te schaffen. Deze beleggingsfondsen zijn dus gekoppeld (linked) aan een verzekering. De premie die betaald wordt voor deze verzekering gaat allereerst op aan alle kosten en risicopremies. Het resterende bedrag wordt geïnvesteerd in de units.

De belegger kiest zelf in welk beleggingsfonds geïnvesteerd wordt, zoals een aandelen of obligatiefonds. Sommige verzekeraars bieden ook een combinatie van deze twee soorten fondsen aan. Tussentijds switchen tussen een fondsen is mogelijk, maar hiervoor worden wel vaak kosten in rekening gebracht.

Doordat de investeringen gedaan worden op de aandelenmarkt is het totale rendement van een unit-linked verzekering niet duidelijk. Het eindbedrag kan positief zijn, maar in het geval van een dalende markt is het ook mogelijk dat het eindbedrag negatief is. De belegger loopt dus een risico.

Een unit-linked verzekering is interessant voor mensen die hun beleggingen willen combineren met bijvoorbeeld een levensverzekering. Vanwege het financiële risico is het niet verstandig om een dergelijke verzekering af te sluiten zonder andere financiële middelen achter de hand.