Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 17-03-2016

2016-03-17

Risicopremie

betekenis & definitie

Een risicopremie is een vergoeding voor het investeren in risicovolle aandelen, dat wil zeggen, aandelen die veel schommelen in winst en verlies. Hierin geldt over het algemeen dat hoe risicovoller de investeringen in bepaalde aandelen, des te hoger de risicopremie voor de betreffende aandelen is.

Ondernemingen hebben er baat bij als veel in hen wordt geïnvesteerd. Voor sommige ondernemingen geldt echter dat zij in een nogal risicovolle branche opereren, die sterk kan worden beïnvloed dat korte termijn ontwikkelingen. Dit soort bedrijven bieden vaak bij hun aandelen een zogenaamde risicopremie aan. Dit kan worden gezien als het rendement dat wordt voorgelegd aan investeerders om hen aan te sporen om te investeren in risicovolle aandelen. De risicopremie staat dan in verhouding tot de risicodekking van de eventuele schommelingen van het aandeel. Hoe meer risico er verbonden is aan het betreffende aandeel, des te meer risicopremie men ontvangt.

Hoe de risicopremie precies wordt vastgesteld, hangt af per aandeel, per land en per periode of situatie. Het is dus geen vast percentage van het rendement en er is geen exacte wetenschap aan verbonden. Ondernemingen stellen een risicopremie vast op basis waarvan zij denken dat investeerders het acceptabel vinden. Tegenwoordig is de risicopremie vrij laag. Hierin schuilt de gedachte dat risicovolle investeringen niet meer zozeer van deze tijd zijn en dat men liever kiest voor zekerheid boven hoge winsten.