Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 16-06-2016

2016-06-16

Prospectus

betekenis & definitie

Een prospectus is een document dat men verplicht is op te stellen bij een emissie van financiële producten, zoals aandelen, obligaties en opties. In een prospectus is opgenomen hoe men, vaak als fondsbeheerder, het vermogen dat is aangetrokken zal investeren.

Bij een emissie van effecten bij een beleggingsfonds, dient men altijd vooraf een prospectus hebben opgesteld. Vaak wordt dit gedaan door de fondsmanager, oftewel de persoon die het totale vermogen beheert. Het is voor ieder beleggingsfonds wettelijk verplicht om een prospectus vast te stellen. Omtrent de uitgifte en handel van effecten, mag men alleen handelen binnen de door het prospectus gestelde kader.

In het prospectus kan men zowel informatie vinden over de onderneming of organisatie als het product zelf. Wat betreft de organisatie zelf wordt vaak informatie verstrekt over de structuur, het bestuur, de (financiële) geschiedenis en de activiteiten. Wat betreft het product wordt onder andere omschreven wat het product precies is, wat het beoogde rendement is en wat het verwachte risico is. Een prospectus dient te worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voordat men effecten mag gaan uitgeven en verhandelen. Hiervoor hanteert de AFM drie overkoepelende voorwaarden. Een prospectus moet namelijk volledig, begrijpelijk en consistent zijn. Alleen als aan deze voorwaarden kan worden voldaan, wordt de prospectus goedgekeurd en mag men de betreffende effecten gaan verhandelen.