Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-08-2016

2016-08-30

Mixfonds

betekenis & definitie

Een mixfonds is een beleggingsfonds dat expliciet in meerdere soorten effecten tegelijkertijd investeert. Een mixfonds heeft dus vaak een portefeuille die kan bestaan uit aandelen, obligaties en opties.

Binnen de financiële wereld wordt er over het algemeen veel waarde gehecht aan de spreiding van risico. Hiermee wordt bedoeld dat men investeert in verschillende soorten effecten afkomstig uit verschillende sectoren of branches. Een type beleggingsfonds dat deze strategie van spreiding hanteert is een zogenaamd mixfonds. Binnen een mixfonds wordt veelal geïnvesteerd in een combinatie van aandelen, obligaties, opties, liquiditeiten, grondstoffen, vastgoed, etc.

In de praktijk kan er nog een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende type mixfondsen. Hierbij wordt met name gekeken naar het deel van de portefeuille dat bestaat uit aandelen. Hoe hoger dit gedeelte, des te meer risico wordt aan het betreffende fonds toegekend. Zo wordt een onderscheid gemaakt tussen mixfondsen met een agressieve, een neutrale en een defensieve strategie. Bij een agressieve strategie bestaat de portefeuille voor maximaal 25 procent uit obligaties. Bij een defensieve strategie bestaat de portefeuille juist voor 25 procent uit aandelen.