Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-08-2016

2016-08-30

Lange rente

betekenis & definitie

Lange rente is rente die wordt geheven over langlopende leningen. Men verwijst met lange rente dus naar leningen die een looptijd hebben van langer dan twee jaar.

In de financiële wereld wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen lange rente en korte rente. Lange rente is hieromtrent de benaming voor de rente die wordt geheven op leningen met een looptijd van langer dan twee jaar. Deze looptijd is slechts een indicator, wat men beschouwt als kort- of langlopende leningen verschilt per situatie, in sommige gevallen spreekt men bijvoorbeeld ook wel van de lange rente op leningen met een looptijd van langer dan een jaar.

Aangezien de lange rente betrekking heeft op leningen met een lange looptijd, wordt deze in de praktijk ook wel gelijkgesteld aan de kapitaalmarktrente. De rente wordt gehanteerd bij financiële producten met een relatief hoge waarde en looptijd.