Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 30-08-2016

2016-08-30

Korte rente

betekenis & definitie

Korte rente is rente die wordt geheven over kortlopende leningen. Korte rente wordt dus met name toegepast voor leningen die een looptijd hebben van één jaar of korter.

In de financiële wereld wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen korte rente en lange rente. Korte rente is hieromtrent simpelweg de benaming voor de rente die wordt geheven op leningen die een looptijd hebben van ongeveer een jaar of korter.

Aangezien kortlopende leningen veelal lager zijn dan langlopende rekeningen, wordt de korte rente ook wel gelijk gesteld aan de geldmarktrente, welke wordt gehanteerd bij financiële producten met een relatief lage waarde en korte looptijd.