Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Jaarverslag

betekenis & definitie

Een jaarverslag is een document waarin alle financiële activiteiten van een onderneming of instelling worden bijgehouden. In het jaarverslag kan men zowel de financiële situatie en ontwikkelingen van een onderneming vinden, alsmede de motivatie voor het hanteren van een bepaald beleid ten aanzien van deze financiële ontwikkelingen.

In Nederland is iedere organisatie verplicht om een jaarverslag op te stellen waarin de financiële activiteiten en de argumentatie voor deze activiteiten worden gedocumenteerd. Hierdoor geeft een jaarverslag niet alleen inzicht in de financiële gezondheid van een organisatie, maar kan men hier tevens de algehele verantwoording voor het uitoefenen van een bepaald beleid achterhalen.

In de praktijk wordt bij een jaarverslag veelal onderscheid gemaakt tussen de jaarrekening en het daadwerkelijke jaarverslag. De jaarrekening heeft hieromtrent betrekking op het financiële gedeelte, met name de balans tussen verlies en winst. In het jaarverslag zelf wordt vastgelegd hoe deze balans tot stand is gekomen en wat voor een beleid er in de komende jaren wordt uitgezet.

In het verleden zijn bij sommige organisaties jaarverslagen gemanipuleerd, zodat de financiële situatie er rooskleuriger uitzag dan dat deze daadwerkelijk was. Hierdoor wordt er over het algemeen veel waarde gehecht aan een volledig en inzichtelijk jaarverslag door financiële autoriteiten.