Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 16-06-2016

2016-06-16

Intrinsieke waarde

betekenis & definitie

De intrinsieke waarde is een veelgebruikte term binnen de financiële wereld. Met de intrinsieke waarde wordt verwezen naar de totale waarde van alle aandelen samen die door een beleggingsfonds zijn uitgekeerd.

Ieder beleggingsfonds heeft een bepaalde koers. Dit geeft kort gezegd aan hoe goed een beleggingsfonds er voor staat. Stijgt de koers van een beleggingsfonds, dan neemt de waarde er van toe. Anderzijds neemt de waarde af wanneer de koers daalt. De totale waarde van een beleggingsfonds is afhankelijk van de som van de koers van alle effecten waarin is geïnvesteerd. De koers van al deze effecten samen maal het totaal aantal effecten dat is uitgekeerd, representeert de intrinsieke waarde van het beleggingsfonds. Hierbij moet ook het eventuele bedrag dat een beleggingsfonds nog in de kas heeft, worden meegenomen.

Naast de intrinsieke waarde van een onderneming, kan men ook de intrinsieke waarde van een aandeel berekenen. Dit is een veel gebruikte maatstaf om te bepalen of het rendabel is om in een bepaald aandeel te investeren. De intrinsieke waarde per aandeel wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het totaal aantal uitgezette aandelen. Bij een onderneming die een eigen vermogen heeft van 5 miljoen euro en 700.000 aandelen heeft uitstaan, ligt de intrinsieke waarde per aandeel op 7,14 euro. Indien werkelijke waarde van het aandeel lager is dan de intrinsieke waarde, dan kan het verstandig zijn om in het aandeel te investeren.