Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Groeifonds

betekenis & definitie

Een groeifonds is een fonds waarvan wordt verwacht dat de aandelen in een bepaalde periode veel in waarde zullen stijgen. Personen die in een groeifonds investeren, behalen veelal winst uit het doorverkopen van de aandelen en niet zozeer uit het dividend dat wordt uitgekeerd.

Investeerders en beleggers kopen effecten op een effectenbeurs om hiermee winst te maken. In veel gevallen worden effecten, zoals aandelen of obligaties, gekocht waarover men gedurende een bepaalde periode en percentage van de eventuele winst van een onderneming krijgt, het dividend. In sommige gevallen wordt er voor gekozen om te investeren in bepaalde aandelen, niet zozeer omdat de dividenduitkering hoog is, maar omdat men verwacht dat de waarde van het aandeel binnen een bepaalde periode snel zal groeien. Een groeifonds is een fonds dat in dit soort aandelen investeert. Bij een groeifonds wordt dus niet primair gekeken naar de eventuele winstuitkering bij een aandeel, maar juist naar de mate waarin men verwacht dat het aandeel in waarde zal stijgen.

In de praktijk is het soms lastig te voorspellen welke aandelen snel in waarde gaan stijgen. Er zijn echter een aantal sectoren, waarbij investeringen veelal worden gelijkgesteld aan investeringen in een groeifonds. Ondernemingen in de internet- of biotechnologische sector hebben in het verleden bijvoorbeeld laten zien dat de aandelen in een korte tijd snel in waarde kunnen toenemen. Dit zijn dan ook sectoren die veelal worden gezien als groeifondsen.