Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 17-03-2016

2016-03-17

Emissie

betekenis & definitie

Emissie is binnen de financiële wereld de uitgifte van nieuwe aandelen. Een nieuwe onderneming kan aandelen op de markt brengen, maar een langer bestaande onderneming kan ook nieuwe aandelen uitgeven. In beide gevallen spreekt men van emissie.

Beursgenoteerde ondernemingen kunnen er voor kiezen om nieuwe aandelen uit te geven. Dit wordt emissie genoemd, en heeft met name als doel om het eigen vermogen te vergroten. Wanneer aandelen worden gekocht door investeerders, levert dit namelijk geld op. Een emissie vindt daarom meestal plaats wanneer een onderneming kapitaal wilt aantrekken voor een nieuwe investering of om bijvoorbeeld te groeien.

Hoewel emissie van aandelen voor de onderneming dus vaak gunstig is, ondervindt de belegger vaak enig nadeel. In het geval men aandelen heeft van een bepaalde onderneming, hebben die aandelen een bepaalde waarde. Deze waarde is onder andere gebaseerd op de waarde van het bedrijf, maar ook op de totale hoeveelheid aandelen. Door emissie komen er nieuwe aandelen bij, maar de waarde van de onderneming neemt niet (evenredig) toe. In andere woorden, de aandelen die men voor emissie in bezit had, worden minder waard. Emissie van aandelen kan op deze manier erg ongunstig uitpakken voor beleggers. Vaak worden beleggers met aandelen daarom gecompenseerd wanneer de onderneming aandelen uitgeeft. Beleggers krijgen in dat geval een extra aandeel, waardoor de totale waarde van hun investering niet veranderd.