Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Devaluatie

betekenis & definitie

Devaluatie is een waardevermindering van een munt uitgevoerd door monetaire autoriteiten. In geval van een devaluatie besluit een overheid, of een andere monetaire autoriteit, er zelf toe om de waarde van de munt te laten dalen ten opzichte van de waarde van andere valuta.

Overheden of andere monetaire autoriteiten gebruiken devaluatie om de eigen valuta in waarde te laten dalen in vergelijking met andere valuta. Het voordeel van deze waardevermindering is dat de export van het betreffende land hierdoor omhoog gaat. Door devaluatie dalen de prijzen, waardoor producten aantrekkelijker worden in vergelijking met producten uit andere landen, waardoor de export stijgt. Door een stijging van de export ten opzichte van de import stijgt het bruto nationaal product.

Monetaire autoriteiten kunnen om verschillende redenen besluiten om over te gaan op devaluatie. De Eurolanden kunnen bijvoorbeeld beslissen om de euro 10 procent te laten devalueren ten opzichte van de Amerikaanse dollar wanneer zij gezamenlijk een tekort hebben op de handelsbalans. Wanneer één euro voorheen ongeveer 1,30 dollar waard zou zijn, is deze na de devaluatie ongeveer 1,17 dollar waard. Men kan dus meer euro’s kopen voor hetzelfde aantal dollars na de devaluatie. Hierdoor dalen de prijzen van de eurolanden ten opzichte van de prijzen voor Amerikaanse producten, waardoor het tekort van de euroland op de handelsbalans wordt weggewerkt.

Devaluatie moet niet worden verward met depreciatie. Beide termen verwijzen naar een daling van de waarde van een valuta ten opzichte van een andere valuta. Bij depreciatie is er echter geen sprake van waardevermindering door een uitgezet monetair beleid, maar door natuurlijke schommelingen tussen de verschillende valuta.