Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 16-06-2016

2016-06-16

Cashflow

betekenis & definitie

De cashflow geeft de in- en uitstroom van liquide middelen weer van een onderneming of instelling. De cashflow heeft dus betrekking op zowel het chartaal als giraal geld en alle activa die op zeer korte termijn kunnen worden omgezet naar geld.

Ondernemingen en andere instellingen proberen altijd een positieve cashflow te hebben. Dit houdt in dat er meer liquide middelen binnenkomen dan uitgaan. Om dit te berekenen wordt in de praktijk een onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten aan de ene kant en uitgaven en ontvangsten aan de andere kant. Het eerste onderscheid geeft de winst van een instelling weer, terwijl het het tweede onderscheid de netto cashflow weergeeft. Het kan zijn dat een onderneming wel winst maakt, maar een negatieve cashflow heeft en vice versa.

Een onderneming kan bijvoorbeeld een product hebben verkocht, waardoor er geld binnenkomt in de vorm van opbrengt. Op de balans van kosten/opbrengst wordt er dus winst gemaakt. Het geld voor het product is echter nog niet betaald, waardoor er nog geen ontvangsten zijn, maar wel uitgaven, wat zorgt voor een negatieve cashflow. Er is in dit geval wel winst gerealiseerd, maar de cashflow valt negatief uit.

Een onderneming kan bijvoorbeeld ook bepaalde kosten hebben, die niet worden gezien als uitgaven, zoals afschrijvingen. Of juist uitgaven die niet als kosten kunnen worden gezien, zoals investeringen. Om deze redenen maken ondernemingen en andere instellingen een onderscheid tussen cashflow en winst.