Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 16-06-2016

2016-06-16

Beleggingsmaatschappij

betekenis & definitie

Een beleggingsmaatschappij is een instelling waarin personen hun financiële middelen kunnen laten beheren en investeren door professionele investeerders. De opbrengst van deze investeringen wordt onder alle ingeschrevenen van de beleggingsmaatschappij verdeeld.

Beleggingsmaatschappijen hebben over het algemeen professionele investeerders in dienst die het geld van alle deelnemers beleggen. Het verschil met een beleggingsfonds, waar personen ook geld kunnen laten investeren, is dat een beleggingsmaatschappij tevens een rechtspersoon is. Dit houdt in dat een beleggingsmaatschappij dezelfde rechten en plichten heeft als een natuurlijk mens deze heeft.

Investeerders van beleggingsmaatschappijen proberen doorgaans om de financiële middelen van de deelnemers zodanig te investeren, dat dit een zo hoog mogelijk rendement oplevert. Met name in de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw, werd deze doelstelling door allerlei beleggingsmaatschappijen nagestreefd. In het eerste decennium van de 21e kwamen er echter steeds meer beleggingsmaatschappijen die het doel van een maximaal rendement minder prioriteit gaven. Deze beleggingsmaatschappijen kozen er juist voor om te investeren in bepaalde sectoren, veelal gericht op maatschappelijke verbeteringen. Zo zijn er een aantal beleggingsmaatschappijen die uitsluitend investeren in duurzame producten.