Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 25-05-2016

2016-05-25

Beleggingsfonds

betekenis & definitie

Een beleggingsfonds is een naamloze vennootschap waar beleggers aandelen van kunnen kopen. Wie aandelen heeft van een beleggingsfonds, investeert indirect in aandelen, obligaties, onroerend goederen en dergelijke.

Een beleggingsfonds kan worden gezien als een soort plaats waar beleggers zich kunnen verzamelen en samen investeren. Zowel instituties, organisaties en particulieren kunnen investeren in een beleggingsfonds. Waar deze investeringen zoal worden herbelegd, is afhankelijk van het fondsbeheer. Het fondsbeheer bestaat vaak uit een aantal financiële experts die samen bepalen waarin het fonds belegt. Voor dit beheer betalen investeerders van het fonds vaak een vergoeding. In veel gevallen richt een beleggingsfonds zich op een specifiek (financieel) product of een grondstof. Zo zijn er beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in het beleggen in valuta, vastgoed en staal.

Door in te spelen op schommelingen in koersen van de waarde van (financiële) producten en grondstoffen, proberen beleggingsfondsen winst te maken. Vaak wordt, na aftrek van bepaalde kostenposten zoals huur en rente, een deel van deze winst weer uitgekeerd aan de aandeelhouders van het beleggingsfonds. Het is echter ook gebruikelijk om de winst te beleggen. Het doel van een beleggingsfonds is in ieder geval in vrijwel alle gevallen het maximaliseren van winst. In andere woorden, het behalen van een zo hoog mogelijk rendement.

In de praktijk zijn er tal van verschillende soorten beleggingsfondsen, elke met eigen regels en eigen doeleinden. Beleggingsfondsen kunnen daarnaast verschillen in waarde, sommige hebben een waarde van enkele tientallen miljoenen, andere juist een waarde van enkele miljarden.