Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 17-08-2016

2016-08-17

Aanmerkelijk belang

betekenis & definitie

Aanmerkelijk belang is een fiscale term die aanduidt dat een persoon minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Ook is er sprake wanneer een persoon minimaal 5% van een bepaald soort aandelen, winstbewijzen of stemrechten heeft. Over de inkomsten uit aanmerkelijk belang moet belasting betaald worden.

De inkomsten uit aanmerkelijk belang kunnen bestaan uit dividenduitkeringen of winst bij verkoop van aandelen of winstbewijzen. Over deze inkomsten heft de Belastingdienst in box 2 belasting tegen een tarief van 25%. Deze belasting kan deels gecompenseerd worden door in box 1 de dividendbelasting over de dividenduitkering af te trekken van het belastbaar inkomen.

Niet alleen over aanmerkelijk belang in Nederlandse vennootschappen moet belasting worden betaald. Ook wanneer een persoon aanmerkelijk belang in een buitenlandse vennootschap heeft wordt hierover belasting geheven.

Wanneer er sprake is van verlies over aanmerkelijk belang kan er een verzoek bij de Belastingdienst worden ingediend om dit verlies te compenseren met eventuele winst in het volgende jaar. In dat geval is er sprake van een belastingkorting van 25% van het geleden verlies op de belasting over aanmerkelijk belang. Wanneer een persoon in jaar 1 50.000 euro verlies heeft geleden maar in jaar 2 weer winst heeft behaald kan hij of zij een belastingkorting van 12.500 euro ontvangen op de belasting over de behaalde winst.

Wanneer iemand uit de familie een aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, dan geldt voor alle andere leden van de familie dat wanneer zij ook een aandeel hebben in deze vennootschap er automatisch sprake is van aanmerkelijk belang. Dit geldt ook wanneer deze leden zelf geen aanmerkelijk belang in de vennootschap hebben. Onder familie worden de ouders, kinderen, kleinkinderen en hun fiscale partners bedoelt.