Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Proportionele belastingheffing

betekenis & definitie

Proportionele belastingheffing is een manier van het opleggen van een overheid aan haar burgers waarbij men meer belasting betaalt naarmate men een hoger inkomen heeft. In Nederland wordt van oudsher een systeem van proportionele belastingheffing gehanteerd.

Overheden kunnen op verschillende wijze belasting heffen. Een van deze manieren is proportionele belastingheffing. Hierbij geldt dat naarmate men meer inkomen heeft of meer verdient, des te meer belasting men procentueel betaalt. In Nederland wordt proportionele belastingheffing gehanteerd door middel van de zogenaamde schijven. Kort gezegd geldt hierbij dat de hoogte van de schijf bepaalt hoeveel belasting men procentueel betaalt. Hoe hoger het jaarlijkse inkomen is, hoe meer belasting men procentueel moet betalen in hogere schijven. Alternatieven op deze proportionele belastingheffing is een degressieve belastingheffing of een vlaktaks. In een degressief belastingstelsel betaalt men minder belasting naarmate men meer verdient en bij een vlaktaks betaalt iedere inwoner procentueel hetzelfde.

Hoewel het systeem van proportionele belastingheffing erop is gericht om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen, komt het voor dat door een combinatie van regelingen binnen de belastingen, er degressieve belastingheffing plaatsvindt binnen een proportioneel belastingstelsel. Dit kan voorkomen wanneer een combinatie van regelingen ertoe leidt dat iemand in een lage inkomensgroep procentueel niet minder belasting betaalt dan iemand met een hoger inkomen. In sommige gevallen betaalt men in de lagere inkomensgroep procentueel zelfs meer belasting. Hierdoor is het voor personen uit lage inkomensgroepen vaak lastig om hun financiële situatie te verbeteren. In de praktijk wordt dit ook wel de armoedeval genoemd.