Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Omzetbelasting (btw)

betekenis & definitie

Omzetbelasting, oftewel belasting toegevoegde waarde, is een belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. In Nederland is de omzetbelasting de enige algemene belasting. Dit wil zeggen dat de belasting voor nagenoeg elk product of dienst geldt. Omzetbelasting is een indirecte belasting.

Omzetbelasting wordt door bedrijven doorberekend in de consumentenprijzen. Op het moment dat een bedrijf een product of dienst verkoopt betaalt de consument dus belasting aan het bedrijf. Vervolgens is het bedrijf verplicht om de omzetbelasting aan de overheid af te dragen.De overheid geeft de inkomsten verkregen uit inkomstenbelasting weer uit aan bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg of de aanleg van wegen. Aangezien de consument de belasting niet direct aan de overheid betaalt is omzetbelasting een vorm van indirecte belasting.

Een bedrijf betaalt de ontvangen btw dus aan de overheid. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld goederen inkoop bij een ander bedrijf, mag daar de betaalde btw vanaf getrokken worden. Het bedrijf betaalt dus belasting over het verschil tussen de inkoop- en verkoopprijs. Nederlandse ondernemingen kunnen via de website van de Belastingdienst digitaal aangifte omzetbelasting doen. Wanneer blijkt dat de onderneming de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig belasting heeft afgedragen, dient dit verrekend te worden.

De Nederlandse overheid maakt gebruik van twee btw-tarieven. Op de meeste producten en diensten geldt een btw-percentage van 21%, tot 2012 stond dit percentage op 19%. Voor producten zoals levensmiddelen en boeken geldt een percentage van 6%. Ook theatervoorstellingen, concerten en andere openbare voorzieningen worden belast met 6%. Dit doet de overheid om ervoor te zorgen dat mensen deze voorzieningen blijven bezoeken. Het percentage van 6% is tevens het minimale percentage dat volgens de richtlijnen van de Europese Unie is toegestaan.