Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Kleine-ondernemersregeling (KOR)

betekenis & definitie

De kleine-ondernemersregeling (KOR) is een regeling in het Nederlandse belastingstelsel die kleine ondernemingen een vermindering op de btw-afdracht of gehele vrijstelling ontleend. De kleine-ondernemersregeling is van toepassing op ondernemers die minder dan 1883 euro aan btw per jaar betalen.

In Nederland is het belastingstelsel zodanig ingericht, dat kleine (startende) ondernemers hierbij gebaat zouden zijn. Een van de regeling die kleine ondernemers als het ware een steuntje in de rug moet geven, is de zogenaamde kleine-ondernemersregeling (KOR). Indien men als ondernemer niet meer dan 1883 euro per jaar betaald aan btw, heeft men recht op de KOR. Andere voorwaarde die worden gesteld aan de KOR zijn dat het een in Nederland gevestigde onderneming moet zijn, de onderneming is een natuurlijk persoon (staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en de ondernemer heeft voldaan aan alle administratieve verplichtingen.

Waar de kleine-ondernemersregeling precies in voorziet, is afhankelijk per situatie en per onderneming. In overeenstemming met de KOR kan een ondernemer recht hebben op volledige vrijstelling van btw-afdracht, vermindering in de btw-afdracht of ontheffing van administratieve verplichting. Om in aanmerking te komen voor volledige vrijstelling van btw-afdracht, mag de onderneming niet meer dan 1345 euro per jaar aan btw betalen. Om in aanmerking te komen voor vermindering in de btw-afdracht of ontheffing van administratieve verplichtingen mag de ondernemer niet meer dan 1883 euro en niet minder dan 1345 euro aan btw betalen. Ontheffingen van administratieve verplichtingen houdt in dat men als ondernemer slechts een keer per jaar belastingaangifte hoeft te doen. Dit is normaliter ieder kwartaal, dus vier keer per jaar.