Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Douanerecht

betekenis & definitie

Douanerecht is een vorm van een indirecte belasting die wordt geheven op de invoer van goederen uit een land buiten de Europese Unie. Door belasting te heffen op inkomende buitenlandse producten wordt de eigen markt beschermd. Voorheen werd het douanerecht invoerrecht genoemd.

De hoogte van het douanerecht is afhankelijk van het land van herkomst en het soort product. In principe is het douanerecht een percentage dat wordt geheven over de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde kan vastgesteld worden aan de hand van de prijs die voor het product aan de leverancier betaald wordt, de vrachtkosten van de goederen en de verzekeringskosten. De douane deelt het product in onder een decimale code. De hoogte van het douanerecht kan vervolgens aan de hand van deze code bepaald worden.

De verantwoordelijkheid voor het innen van het douanerecht ligt bij de douane. Ook particulieren moeten aangifte doen en douanerecht betalen wanneer zij goederen het land invoeren. Er wordt door de douane dus geen onderscheid gemaakt tussen bedrijven en particulieren. De douane draagt het douanerecht vervolgens af een het ministerie van Financiën. Wanneer het douanerecht eenmaal afgedragen is kan het niet meer worden teruggevraagd. Het douanerecht geldt alleen voor landen buiten de Europese Unie. Binnen de Europese Unie geldt namelijk een vrij verkeer van goederen. Om deze reden zijn ook de grenscontroles binnen de Europese Unie afgeschaft.

Het gebruik van douanerechten brengt drie effecten met zich mee. De prijs van buitenlandse goederen zal stijgen waardoor er minder verhandeld wordt. Dit wordt het consumptie-effect genoemd. De binnenlandse markt wordt door douanerechten beschermd, het protectie-effect. Er is ook nog een fiscaal effect. De overheid ontvangt door douanerechten meer inkomsten.