Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Degressieve belastingheffing

betekenis & definitie

Degressieve belastingheffing is een manier van belasting heffen waarbij het belastingtarief daalt als het belastbaar inkomen stijgt. Degressieve belastingheffing is het tegenovergestelde van progressieve belastingheffing. Dit laatste systeem wordt in Nederland gehanteerd.

Hoewel bij een degressieve belastingheffing het belastingtarief procentueel daalt naarmate het belastbaar inkomen stijgt, betekent dit niet dat men minder belasting betaalt wanneer men meer gaat verdienen. Degressieve belastingheffing houdt namelijk in dat wanneer men meer verdient, men procentueel minder belasting hoeft te betalen.

Concreet betekent een stijging van het inkomen dus alsnog een stijging in het belastbaar inkomen, alhoewel men procentueel een minder groot deel van het inkomen afdraagt aan de Belastingdienst. Met andere woorden, de belastingdruk daalt bij een degressief belastingstelsel.

In Nederland wordt er gebruik gemaakt van een progressief belastingstelsel. Dat betekent dat wanneer men meer verdient, men procentueel gezien meer belasting moet betalen. Bij een progressieve belastingheffing is er dus sprake van een stijging van de belastingdruk.

Naast een progressieve en een degressieve belastingheffing is er ook nog een constante belastingheffing (vlaktaks). In dat geval betaalt iedereen altijd een vastgesteld tarief, wat de hoogte van het belastbaar inkomen ook in. In Nederland is er geen sprake van de vlaktaks, alhoewel dit voorstel wel met enige regelmaat in verkiezingsprogramma’s opgenomen wordt.