regime betekenis & definitie

regime - o. levens-, eetregel; staatsbestuur; regeeringsstelsel; ancien regime, het oude stelsel, regeeringstoestand van den ouden tijd (inzond. onder de Bourbons)