Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

Gepubliceerd op 10-07-2019

paraat

betekenis & definitie

paraat - bn. en bijw. dadelijk, onmiddellijk; f parate executie, (recht.) voltrekking van een vonnis op staanden voet