concessie betekenis & definitie

concessie - v. (concessiën), vergunning (tot den aanleg van werken of diensten

van openbaar nut enz.); gunning; inwilliging, bewilliging (het toegeven aan de eischen eens volks, eener partij enz.)