Personage betekenis & definitie

Fr.>: personage = persoon.

Handelende persoon in de fictionele c.q. gespeelde situatie tijdens het dramatisch spel.<Etruskisch>: phersen = masker of rol in tragedie.
Lat.>:persona = masker c.q. toneelmasker dat steeds weer gebruikt werd en daardoor een (→) karakter of een functie aan elke toneelspeler gaf in een bepaalde rol, die duidelijk voor het publiek herkenbaar was:
1. in de oudheid: het masker van een toneelspeler;
2. in het algemeen: de (→) rol, het (→) karakter of het (→) type dat de toneelspeler voorstelt en dus de speler als zodanig;
3. de fictieve persoon die door (→) hoofd- en (→) neventekst door de schrijver in de toneeltekst beschreven wordt;
4. de personage(s) kan/kunnen ook door (→) improvisaties ontstaan.

Literatuur
- M. van Bakelen/H. Coppens, Een leerplan drama
- H. Coppens, Over toetsen
- Van Dam, Theater in gebruik