Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (2001)

Gepubliceerd op 30-06-2017

Hoogtepunt

betekenis & definitie

Het toppunt ook (→) climax genoemd, in een dramatisch (→) handelingsverloop, die tevens het begin is van een fase van onzekerheid, (→) crisis genoemd, over de afloop van de gespeelde geschiedenis of verhaal: ten goede of ten kwade.

Element van de –traditionele– (→) dramaturgische opbouw van een spel. Het hoogtepunt volgt op het element (→) dramatische ontwikkeling of (→) handelingsverloop. In het kader van het gespeelde verhaal/de geschiedenis is het belangrijkste of het ergst mogelijke gebeurt en dit vraagt om een oplossing.
Zie ook (→) Aristotelisch model (→) peripetie.

Literatuur
- Aristoteles, Poëtica, 1995
- Balthasar Verhagen, Dramaturgie, 1963