Dramaturgie betekenis & definitie

Oorspronkelijk Gr.> Drama - tourgos = theater maken → theater schrijven. Naar de theorie: de leer van de naar tijd en plaats verschillende wetmatigheden van het dramatisch kunstwerk. De dramatische compositieleer. Werkzaamheden van een dramaturg, in functie bij een schouwburg of theatergroep.

De dramaturgie bestudeert het wezen van het drama naar vorm en idee, zijn overeenkomst en verschil (→) epiek en (→) lyriek, en behoort zowel tot de literatuurwetenschap als de toneelwetenschap = theaterwetenschap: beter het gebruik van de term dramatologie. Poëtica van Aristoteles is het oudste West-Europese geschrift van dien aard → aristotelisch theater.

Literatuur
- Aristoteles, Poëtica (vertaling), 1995
- Verhagen, Dramaturgie, 1963
- Paul Carter-Harrison, Voetnoten bij modern toneel, 1965
- Pierre H. Dubois, Het binnenste buiten, 1968